Velkommen til LIFTER DANMARK

- SwedLine produkter

RING 8672 2288 for bestilling

LIFTER DANMARK ApS - Axel Kiers Vej 8 B, 8270 Højbjerg - Tlf.: 8672 2288 - Email: post@lifterdanmark.dk

Spildbakke til tønder Spildbakke med lukkede sider til kemikalietønder og dunke Spildbakke til olietønder. med sidegelænder og rist spildbakke med hjul og skubbebøjle Spildbakke til CIPAX beholdere Opbevaring af olietønder. Spildbakke Spildbakke til liggende tønder. 205 l tønder

Åben spildbakke

Overdækket spildbakke

Åben med sidebeskyttelse

Åben med vognhjul

Til CIPAXbeholdere

Til fire tønder liggende

Til en liggende tønde

Art.nr. 20020

Art.nr. 20013

Art.nr. 20022

Art.nr. 20020+22040

Art.nr. 21101

Art.nr. 21022

Art.nr. 21010

Tekniske data for tøndeopbevaringsartikler - Stående

Art.nr.

Model

Format LxBxH

Opsamlingsvolumen

20010

1 tønde stående

950x950x325

220

20012

1 tønde stående åben m. gelænder

950x950x1235

220

20013

1 tønde stående overdækket

950x950x1235

220

20020

2 tønder stående åben

950x1200x325

260

20022

2 tønder stående m. gelænder

950x1250x1235

260

20023

2 tønder stående overdækket

950x1350x1500

260

20040

4 tønder stående - åben

1250x1250x325

380

20042

4 tønder stående m. gelænder

1250x1250x1235

380

20043

4 tønder stående overdækket

1250x1250x1235

380

Tekniske data for tøndeopbevaringsartikler - Liggende

Art.nr.

Model

Format LxBxH

Opsamlingsvolumen

21010

1 tønde liggende

950x1250x580

260

21020

2 tønder liggende I samme plan

1550x1250x580

440

21022

4 tønder liggende, 2 i højden

1550x1250x1280

440

Tekniske data for CIPAX Spildbakker

Art.nr.

Model

Egenvægt

Format LxBxH

Opsamlingsvolumen

21101

Kar for 1 stk Cipaxbeholder

110

1310x1310x750

1100

21102

Kar for 2 stk Cipaxbeholdere

170

2530x1310x450

1200

Spildbakker til tønder og dunke

Spildbakker til tønder og dunke